.
DevOps Engineer
 • Poznań
DevOps Engineer
Poznań, Poznań, Wielkopolskie, Polska
TeamQuest Sp. z o.o.
15. 5. 2022
Informacje o stanowisku

Naszym klientem jest firma z branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Działająca operacyjnie na kilku rynkach Europy Środkowo-Wschodniej współpracując z bankami, firmami ubezpieczeniowymi, telekomunikacyjnymi, pożyczkowymi oraz innymi dostawcami usług o charakterze masowym. Spółka jest obecna na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Wymagania:

 • Doświadczenie w zakresie projektów optymalizacji i automatyzacji procesów biznesowych i/lub wdrożeń technologii IT
 • Tworzenie oraz nadzór nad utrzymaniem ruchu CI/CD
 • Rozwijanie podejścia Infrastructure as a Code
 • Dbałość o aktualność i bezpieczeństwo stosowanych rozwiązań
 • Wysoka komunikatywność
 • Wirtualizacja środowisk w tym wiedza z zakresu Vmware oraz umiejętność obsługi z poziomu powerCLI
 • Administracja systemami Windows/Linux (procesy, usługi, sieć) w tym umiejętność pisania skryptów (bash, powershell)
 • Umiejętność konfiguracji sieci
 • Konteneryzacja i orkiestracja środowisk
 • Znajomość programowania obiektowego
 • Ogólna wiedza z zakresu programowania w technologii .net i .net core
 • Obsługa systemu kontroli wersji
 • Umiejętność integrowania skryptów/aplikacji z zewnętrznymi serwisami udostępniającymi api
 • Narzędzia CI/CD w tym Jenkins, umiejętność konfiguracji deklaratywnej
 • Zarządzanie konfiguracją przy użyciu Ansible

Dodatkowe atuty:

 • Robotyzacja aplikacji desktopowych i webowych
 • Praktyczna znajomość SQL
 • Monitoring aplikacji i systemów opartych na silniku nagios
 • Wiedza w zakresie Security

Oferujemy:

 • Umowę o pracę lub B2B
 • Możliwość uczestnictwa w realizacji ciekawych projektów w międzynarodowym środowisku
 • Aktywny udział w doborze technologii i standardów używanych w organizacji
 • Możliwość samodzielnej pracy
 • Pracę w biurze Wrocław/Lublin/Warszawa/ Zamość
 • Możliwa praca zdalna ze spotkaniami zespołu raz na miesiąc/ raz na kwartał
 • Szerokie możliwości rozwoju zawodowego
 • Pracę przy użyciu najnowszych narzędzi firmy Microsoft
 • Prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie karty Multisport, ubezpieczenie na życie

Obowiązki:

 • Optymalizacja i automatyzacja procesów biznesowych i/lub wdrożeń technologii IT
 • Zdolności projektowania architektury rozwiązań automatyzacyjnych
 • Tworzenie oraz nadzór nad utrzymaniem ruchu CI/CD
 • Rozwijanie podejścia Infrastructure as a Code
 • Dbałość o aktualność i bezpieczeństwo stosowanych rozwiązań

Dodatkowo:

 • Główna technologia - Jenkins
 • Profil stanowiska - głównie nowe funkcje
 • Metodologia pracy:
  • Agile management - Scrum
  • Virtualization - Docker
  • Provisioning - Ansible
  • Version control system - GIT
 • Samodzielne stanowisko w 3-osobowym Dziale R&D, w Pionie IT - przełożonym będzie Chief Technical Officer

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane aplikacje.TeamQuest został wpisany do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 11118.

 • Praca Poznań
 • Poznań - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  45 210
  15 134