.
ASYSTENT SĘDZIEGO W SĄDZIE REJONOWYM KATOWICE-ZACHÓD W KATOWICACH (O.KDR. 1100-1-11/22)
  • Katowice
ASYSTENT SĘDZIEGO W SĄDZIE REJONOWYM KATOWICE-ZACHÓD W KATOWICACH (O.KDR. 1100-1-11/22)
Katowice, Pl. Wolności 10, 40-078 Katowice, powiat: m. Katowice, woj: śląskie
SĄD REJONOWY KATOWICE-ZACHÓD W KATOWICACH
23. 11. 2022
od 4 778 PLN (Wynagrodzenie brutto)
Informacje o stanowisku

- Szczegóły ogłoszenia oraz dodatkowe informacje na stronie: https://katowice-zachod.sr.gov.pl/konkurs-na-stanowisko-asystenta-sedziego,new,m1,168.html,997
- OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO W SĄDZIE REJONOWYM KATOWICE-ZACHÓD W KATOWICACH
- Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach z siedzibą w Katowicach 40-078, pl. Wolności 10 ogłasza konkurs na stanowisko: asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach
- Oznaczenie konkursu: O.Kdr. 1100-1-11/22
- Liczba wolnych stanowisk: 2 stanowiska w pełnym wymiarze etatu (ilość stanowisk może ulec zwiększeniu)
- Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu: II etap konkursu zostanie przeprowadzony 9 stycznia 2023 roku o godzinie 10.00 w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach przy ul. Warszawskiej 45, sala nr 101 (I piętro).
- Godziny pracy: 7:30-15:30.
- Miejsce wykonywania pracy: Katowice pl. Wolności lub Katowice ul. Warszawska.

Inne wymagania
Wymagania : Kandydat na stanowisko asystenta sędziego musi odpowiadać wymaganiom określonym w art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 ze zm.).
Na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:
1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
4. ukończył 24 lata.

Rodzaj zatrudnienia
Umowa o pracę na czas określony

System wynagradzania
Czasowy ze stawką miesięczną

Zmianowosc
jedna zmiana

Wyksztalcenia
wyższe (w tym licencjat), prawnicze

Polecamy inne podobne oferty pracy

Katowice - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


126 276
21 222