.
ASYSTENT RODZINY
  • Stawiguda
ASYSTENT RODZINY
Stawiguda, Olsztyńska 3, 11-034 Stawiguda, powiat: olsztyński, woj: warmińsko-mazurskie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie
5. 5. 2023
od 4 100 PLN (Wynagrodzenie brutto)
Informacje o stanowisku

1)opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej skoordynowanym z planem pomocy dziecku umieszczonym w pieczy zastępczej
2)udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
3)udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych i psychologicznych,
4)udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu wychowawczych z dziećmi,
5)wspieranie aktywności społecznej rodzin między innymi przez motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
6)udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,
7)motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
8)udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
9) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
10) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
11) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny i przekazywanie tej oceny właściwym podmiotom,
12) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną
13) sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach
14) współpraca z jednostkami administracyjnymi rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny
15) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, których pomoc przy wykonywaniu zadań jest niezbędna.

Inne wymagania
wymagania pracodawcy: wykształcenie średnie z 3 letnim doświadczeniem zawodowym lub wykształcenie wyższe o kierunku: pedagogika, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie, psychologia lub na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi - roczne doświadczenie zawodowe; prawo jazdy kat. B. oraz własny środek transportu; zadaniowy system czasu pracy - docelowe zatrudnienie na czas nieokreślony

Rodzaj zatrudnienia
Umowa o pracę na okres próbny

System wynagradzania
Czasowy ze stawką miesięczną

Zmianowosc
inna

Wyksztalcenia
średnie zawodowewyższe (w tym licencjat), pedagogiczne

Polecamy inne podobne oferty pracy

Stawiguda - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


124 292
22 897