.
ASYSTENT RODZINY
  • Malbork
ASYSTENT RODZINY
Malbork, Juliusza Słowackiego 74, 82-200 Malbork, powiat: malborski, woj: pomorskie
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MALBORKU
5. 5. 2023
od 3 490 PLN (Wynagrodzenie brutto)
Informacje o stanowisku

Wsparcie rodzin z dziećmi w trudnej sytuacji, zadaniowy system czasu pracy

Inne wymagania
1. Asystentem rodziny może być osoba, która:
1) posiada:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
c) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

Rodzaj zatrudnienia
Umowa o pracę w zastępstwie

System wynagradzania
Czasowy ze stawką miesięczną

Zmianowosc
inna

Wyksztalcenia
wyższe (w tym licencjat)

Polecamy inne podobne oferty pracy

Malbork - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


166 232
29 364