.
Asystent / Asystentka ds. marketingu online
 • Warszawa
Asystent / Asystentka ds. marketingu online
Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce
15. 5. 2022
Informacje o stanowisku

STOWARZYSZENIE SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE

to organizacja dobroczynna, której celem jest pomoc opuszczonym i osieroconym dzieciom oraz podejmowanie działań umacniających rodziny zagrożone rozpadem. W swojej pracy kierujemy się zasadami Polityki Ochrony Dziecka. Wykorzystując międzynarodowe doświadczenie Stowarzyszenie realizuje z powodzeniem swoją misję w Polsce już od ponad 37 lat.

Obecnie poszukujemy osobę na stanowisko:

TWOJE ZADANIA W ROLI ASYSTENTA:

 • obsługa stron internetowych Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce;
 • opieka nad kanałem YouTube;
 • opieka nad kontami reklamowymi (Facebook Ads i Google Ads);
 • obsługa płatności Internetowych (PayU).

SZUKAMY WŁAŚNIE CIEBIE, JEŚLI:

 • jesteś studentką/em lub absolwentem kierunku marketingowego;
 • interesujesz się marketingiem online, prowadzeniem stron i blogów;
 • umiesz dobrze organizować swój czas pracy, jesteś systematyczna/y i chętna/y do działania;
 • chcesz poszerzać wiedzę i rozwijać się w marketingu online.

OFERUJEMY:

 • umowę zlecenie;
 • współpracę z misją, w znanym NGO wielokrotnie nominowanym do pokojowej nagrody Nobla;
 • możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w rozpoznawalnej międzynarodowej organizacji pozarządowej, która działa na rzeczy dzieci i młodzieży;
 • współpracę z doświadczonymi specjalistami z obszaru marketingu;
 • wykonywanie czynności z umowy zlecenia w siedzibie zleceniobiorcy oraz innym dowolnym miejscu (np. z domu).
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej: RODO)Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” (ul. Niedźwiedzia 39, 02-737 Warszawa).Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą telefoniczną na numer (22) 622 16 72 oraz za pośrednictwem poczty e-mail na adres: info@wioskisos.orgWe wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się też Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych (tel. +48 532 451 761, e-mail: iod@sos-wd.org)W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną Pana/Pani dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia aktualnego procesu rekrutacyjnego, gdyż jest to niezbędne do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią odrębnej zgody - w celu realizacji przez Administratora przyszłych rekrutacji z Pana/Pani udziałem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).W zakresie w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.W przypadku rekrutacji dotyczącej zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, podanie przez Pana/Panią danych, o których mowa w art. 221 k.p. jest wymogiem ustawowym, zaś brak ich podania będzie skutkował niemożnością rozpatrzenia kandydatury na aplikowane stanowisko.W przypadku rekrutacji dotyczącej zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, podanie przez Pana/Panią danych innych niż te, o których mowa w art. 221 k.p., jest dobrowolne, zaś brak ich podania pozostaje bez wpływu na proces rekrutacyjny.W przypadku rekrutacji dotyczącej zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną, podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem oraz wymogiem udziału w procesie rekrutacyjnym, następnie zaś zawarcia umowy. Brak podania danych będzie skutkował niemożnością rozpatrzenia kandydatury na aplikowane stanowisko.Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym do uzyskania tych danych na mocy przepisów prawa, mogą to być również podmioty, które świadczą nam usługi (np. dostawcy usług i systemów teleinformatycznych).Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowaniadecyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do chwili zakończenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy.W przypadku wyrażonej przez Pana/Panią zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres12 miesięcy.Ma Pan/Pani prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Polecamy inne podobne oferty pracy

Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


45 210
15 134