.
Aplikant (w charakterze strażnika miejskiego).
  • warszawa
Aplikant (w charakterze strażnika miejskiego).
Warszawa, warszawa, Polska
eGospodarka.pl
24. 6. 2022
Informacje o stanowisku

Opis stanowiska podany przez pracodawcę:Zadania: Ochrona porządku publicznego zgodnie z ustawą o strażach gminnych (miejskich), w tym m.in.: podejmowanie interwencji związanych z nieprzestrzeganiem przepisów prawadziałania w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateliochrona zgromadzeń i imprez publicznych oraz obiektów użyteczności publicznej. Wymagania stawiane pracownikowi:Wymagania niezbędne: ukończone 21 latobywatelstwo polskiewykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżoweuregulowany stosunek do służby wojskowejsprawność pod względem psychicznym i fizycznymkorzystanie z pełni praw publicznychnienaganna opiniastrażnikiem miejskim może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarboweukończone szkolenie podstawowe strażników gminnych (miejskich) [osoby nieposiadające ukończonego szkolenia będą zobowiązane do odbycia szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) w trakcie zatrudnienia. Wymagania dodatkowe: ogólna wiedza na temat działalności Straży Miejskiej m. st. Warszawy, wiedza o społeczeństwie, Warszawie (w tym znajomość topografii), Polsce i świeciebardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowymaktywność sportowakurs kwalifikowanej pierwszej pomocy KPPprawo jazdy kat. Buprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymiwykształcenie wyższe na kierunku: Bezpieczeństwo wewnętrzne lub narodowe, Ratownictwo medyczne, Prawo, Administracja, Socjologia, Psychologia, Wychowanie fizyczne, Ochrona Środowiska, Edukacja lub Resocjalizacjapatent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowejuprawnienia ratownika wodnego. Oferujemy: stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę3-miesięczne szkolenie podstawowe dla strażników gminnych (miejskich) z wynagrodzeniem 3800-4560 zł brutto w zależności od posiadanego dotychczas stażu pracy [wynagrodzenie zasadnicze 3800 zł brutto + dodatek za wieloletnią pracę (5-20% wynagrodzenia zasadniczego)po zdanym egzaminie dodatkowo comiesięczna premia (pierwsza premia w wysokości 300 zł brutto, wysokość kolejnych premii uzależniona od oceny pracy)po roku od zatrudnienia możliwość awansu na stanowisko młodszego strażnika„13 pensję”, nagrody jubileuszowedofinansowanie nauki na studiach, świadczenia socjalne (np. dofinansowanie do wypoczynku), pakiet opieki medycznej, preferencyjne ubezpieczenie grupowe, bezpłatne zajęcia sportowe, zniżki na wydarzenia kulturalne. Firma oferuje:Niezbędne dokumenty: CV zawierające imię i nazwisko, dane kontaktowe, datę urodzenia, informację o miejscu zamieszkania, a także posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (w zakresie wymaganym w niniejszym ogłoszeniu)podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (podpisana własnoręcznie lub „klawiaturowo”, wystarczy wpisać swoje imię i nazwisko klawiaturą pod pełną treścią zgody) o treści:„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy, siedziba: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa, moich danych osobowych ponad zakres wymagany w tym ogłoszeniu w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Aplikant.”

Polecamy inne podobne oferty pracy

Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


55 327
16 735